Agenzia Immobiliare Rappuoli Agenzia Immobiliare Rappuoli Agenzia Immobiliare Rappuoli Agenzia Immobiliare Rappuoli Agenzia Immobiliare Rappuoli
 
通话
+39 0577 678830
给我们发电子邮件

倉庫 - 拍卖

15.500 €

倉庫 Sinalunga (SI)

参考 MG2 - 新建的倉庫出售

 • 31平方米
 • 卧室:
 • 浴室:
33.000 €

倉庫 Sinalunga (SI)

参考 MG1 - 出售 80 平米倉庫

 • 80平方米
 • 卧室:
 • 浴室:1
33.000 €

倉庫 Sinalunga (SI)

参考 MG9 - Sinalunga 當地的 60 平方米倉庫

 • 60平方米
 • 卧室:
 • 浴室:
50.000 €

倉庫 Sinalunga (SI)

参考 MG3 - 新建的倉庫出售

 • 54平方米
 • 卧室:
 • 浴室:1