Agenzia Immobiliare Rappuoli Agenzia Immobiliare Rappuoli Agenzia Immobiliare Rappuoli Agenzia Immobiliare Rappuoli Agenzia Immobiliare Rappuoli
 
通话
+39 0577 678830
给我们发电子邮件

倉庫 - 租金

400 €

倉庫 Sinalunga (SI)

参考 MG4 - 租金的 60 平方米的倉庫用途基金。

  • 60平方米
  • 卧室:
  • 浴室:
450 €

倉庫 Sinalunga (SI)

参考 MG10 - Sinalunga当地出租的132平方米单间用于仓库使用

  • 132平方米
  • 卧室:
  • 浴室: