Agenzia Immobiliare Rappuoli Agenzia Immobiliare Rappuoli Agenzia Immobiliare Rappuoli Agenzia Immobiliare Rappuoli Agenzia Immobiliare Rappuoli
 
通话
+39 0577 678830
给我们发电子邮件

閣樓 - 拍卖

30.000 €

閣樓 Sinalunga (SI) - 地点 Bettolle

参考 MA2 - 為出售閣樓,三樓全新裝修,57 平方米。

  • 57平方米
  • 卧室:1
  • 浴室:1
140.000 €

閣樓 Follonica (GR)

参考 MA4 - 出售閣樓單間 30 平方米

  • 30平方米
  • 卧室:
  • 浴室: