Agenzia Immobiliare Rappuoli Agenzia Immobiliare Rappuoli Agenzia Immobiliare Rappuoli Agenzia Immobiliare Rappuoli Agenzia Immobiliare Rappuoli
 
通话
+39 0577 678830
给我们发电子邮件

酒窖/閣樓 - 租金

对于价格

酒窖/閣樓 Sinalunga (SI)

参考 FO65 - Sinalunga租用商业用房分别为122平方米,48平方米,30平方米,203平方米,146平方米

 • 549平方米
 • 卧室:
 • 浴室:
对于价格

酒窖/閣樓 Sinalunga (SI)

参考 FO68 - Sinalunga出租当地的145平方米的工艺品

 • 145平方米
 • 卧室:
 • 浴室:
200 €

酒窖/閣樓 Sinalunga (SI)

参考 FO62 - Sinalunga租赁办公室28平方米

 • 28平方米
 • 卧室:
 • 浴室:
250 €

酒窖/閣樓 Sinalunga (SI)

参考 FO61 - Sinalunga租赁办公室29平方米

 • 29平方米
 • 卧室:
 • 浴室:
300 €

酒窖/閣樓 Sinalunga (SI)

参考 FO75 - Sinalunga 出租房间供诊所使用 24 平方米

 • 24平方米
 • 卧室:
 • 浴室:
400 €

酒窖/閣樓 Sinalunga (SI) - 地点 Bettolle

参考 FO19 - 租金商業基金

 • 40平方米
 • 卧室:
 • 浴室:1
450 €

酒窖/閣樓 Sinalunga (SI)

参考 FO7 - 租金回

 • 69平方米
 • 卧室:
 • 浴室:1
500 €

酒窖/閣樓 Sinalunga (SI) - 地点 Bettolle

参考 FO11 - 租金商業股票基金

 • 5平方米
 • 卧室:
 • 浴室:
500 €

酒窖/閣樓 Sinalunga (SI)

参考 FO2 - 工藝品租金基金

 • 50平方米
 • 卧室:
 • 浴室: