Agenzia Immobiliare Rappuoli Agenzia Immobiliare Rappuoli Agenzia Immobiliare Rappuoli Agenzia Immobiliare Rappuoli Agenzia Immobiliare Rappuoli
 
通话
+39 0577 678830
给我们发电子邮件

卡薩利 - 租金

4.500 €

卡薩利 Sinalunga (SI)

参考 CL161 - Sinalunga 公寓坐落于 600 平方米農舍

  • 600平方米
  • 卧室:
  • 浴室: